Ειδικά προϊόντα MOZZARELLA

BOCCONCINO 100 GR

VALCOLATTE SPA

MOZZARELLA A CUBETTI 150 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

MOZZARELLA DI BUFALA 16 X 125 GR

CESEARIA FAIELLO SRL