Ειδικά προϊόντα MOZZARELLA

BOCCONCINO 100 GR

VALCOLATTE SPA

BURRATA 125 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

BURRATA 125 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

BURRATA 225 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

MOZZARELLA 125 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

MOZZARELLA 200 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

MOZZARELLA 3 X 100 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

MOZZARELLA A CUBETTI 150 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

MOZZARELLA DI BUFALA 16 X 125 GR

CESEARIA FAIELLO SRL

STRACCIATELLA 1 KG

LATTERIA MONTELLO S.P.A.

STRACCIATELLA 150 GR

LATTERIA MONTELLO S.P.A.